Dafne Vidanec i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Dafne Vidanec

Godine 1999. diplomirala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu gdje je 2011. godine i doktorirala tezom Čovjek i njegovo djelovanje u filozofiji Charlesa Taylora: hermeneutiziranje identiteta modernoga čovjeka. Viši je predavač Etike na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću. Predmet interesa joj je etika.

DJELA: Uvod u etiku poslovanja, Zaprešić, 2010.; Uvod u etiku poslovanja – II. dopunjeno izdanje, Zaprešić, 2011.; Čovjek u poslovnom svijetu, Zaprešić, 2012.

Aktivni filteri

II. dopunjeno izdanje