Ljiljana Šarić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Ljiljana Šarić

redovita je profesorica na Sveučilištu u Oslu. Uz kognitivnolingvističke teme i semantiku, bavi se i diskurzivnom konstrukcijom kulturnog identiteta, te mnogim drugim pitanjima (južno)slavenske filologije. Uz brojne znanstvene radove, objavila je nekoliko knjiga kao autorica, suautorica ili urednica, uključujući Rječnik sinonima hrvatskoga jezika te monografiju Spatial Concepts in Slavic.

Aktivni filteri

33,04 EUR

Temeljne kognitivnolingvističke teme