Davor Klobučar i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 3

Davor Klobučar

Davor Klobučar rođen je 1961. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Đakovu, a diplomirao matematiku 1986. na PMF-u u Zagrebu. Živi u Osijeku, radi u Hrvatskim telekomunikacijama kao informatičar. Esperantist od 1983. Obavljao brojne poslove za esperanto: predsjednik esperantskog društva u Osijeku, dopredsjednik Hrvatskog saveza za esperanto, glavni lokalni organizator triju esperantskih susreta u Osijeku, administrator Web-stranica Hrvatskog saveza za esperanto itd. Na esperantu su mu objavljeni prijevodi "Slavonske šume" Josipa Kozarca, te nekoliko članaka u "Tempu" i turističkih prospekata (Osijek, Rijeka, okolica Zagreba). Dječje pripovijetke "Priče ispod kreveta" Antoanete Klobučar iz Osijeka su u njegovom prijevodu na esperanto dobile svjetsku nagradu Dječja knjiga godine (na esperantu) za godinu 2004, koju dodjeljuje Svjetski esperantski savez. Tri su mu glavna pisana djela "Sayonara, Japanio" (na esperantu putopis po Japanu u vrijeme Svjetskog kongresa esperantista u Jokohami 2007), "Esperantski mozaik" (2003), knjiga koja je na hrvatskom jeziku najobimniji prikaz esperantske kulture, ideje, jezika i pokreta, te "Pet latica iz Osijeka" (2009).

Aktivni filteri