Kristina Šekrst,Igor Uranič i njegova djela - Knjižara Ljevak

.