Željko Kipke i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Željko Kipke

Željko Kipke rođen je 1953. godine u Čakovcu. Diplomirao je slikarstvo na ALU u Zagrebu (1971 - 1976). Bio je suradnik Majstorske radionice Lj. Ivančića i N. Reisera 1976 – 1980. U New Yorku izlaže na skupnoj izložbi u Artists Space 1989. Tijekom 1991. boravi u Marseillesu gdje priređuje samostalnu izložbu. Slike su mu otkupljene za Peter Stuyvesant zbirku u Amsterdamu, zbirku FRAC u Toulouseu (Les Abattoirs) te za Museum der Moderner Kunst u Beču. Predstavljao je Republiku Hrvatsku na Venecijanskom biennalu 1993, a dvije godine kasnije na Kairskom biennalu.Piše eseje i kritike o eksperimentalnom filmu te likovnoj praksi u dnevnoj štampi i časopisima. Punopravni je član Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA) od 1997. Sudionik je Szeemannove autorske izložbe Blood & Honey / Future's in the Balkans u Klosterneuburgu (Vienna) 2003. Selektor je hrvatskog paviljona na 52. venecijanskom biennalu 2007. godine. Objavio je šest knjiga: Iluminatori novoga ciklusa, Zagreb, 1989; Vodič kroz subterraneus, Zagreb, 1992; Čuvajte se imitacija, Zagreb, 1993; Od Obilja do Mjeseca, Zagreb, 1998; Bilo kakva sličnost sa stvarnim ljudima i zbivanjima namjerna je, Zagreb 2004; Od veljače do veljače, Zagreb 2005.

Nema pronađenih proizvoda