Thomas Hobbes i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679), bio je engleski filozof koji je najpoznatiji po svojim teorijama društvenog ugovora. Njegovo najpoznatije djelo je Levijatan (Leviathan). U tom djelu on daje doktrinu modernih prirodnih prava.

Aktivni filteri

33,00 EUR

ili građa, oblik i moć crkvene i građanske države