Mila Bulić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Mila Bulić

Mila Bulić je rofesorica biologije i kemije, a završila je magisterij i stekla zvanje magistra znanosti iz didaktike prirodnih znanosti. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja biologije Splitsko-dalmatinske županije. Autorica je udžbenika i brojnih drugih publikacija za osnovnu i srednju školu iz područja biologije i kemije te više stručnih i znanstvenih radova. Redovito se stručno usavršava te izuzetno brine o metodičkoj kreativnosti nastavnih satova.

Nema pronađenih proizvoda