Audur Ava Olafsdottir i njegova djela - Knjižara Ljevak

.