Milan Galović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Milan Galović

Milan Galović rođen je 16. 03. 1942. god. u Bjelovaru.  Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu  1974. god. i zaposlio se na V. Gimnaziji u Zagrebu kao nastavnik društveno-humanističkih predmeta. Završetkom studija objavio je znanstveni rad Božanski um naravne i znanstvene teologije (1974. god.) i knjigu Metafizika slobode (1983. god.). Na osnovu tih radova dobio je 1984. god. od Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu odobrenje za postupak stjecanja doktorata iz društveno-humanističkih znanosti.  

Aktivni filteri

89,00 HRK