Ljerka Marić,Ljiljana Goran i njegova djela - Knjižara Ljevak

.