Helena De Karina,Sandra Kovač i njegova djela - Knjižara Ljevak

.