Mate Babić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Mate Babić

Mate Babić (Runovići, 14. kolovoza 1939.) jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih hrvatskih ekonomista današnjice. Radeći na Ekonomskom institutu i na Ekonomskom fakultetu objavio je veći broj znanstvenih radova. Mnogi od tih radova objavljeni su i u inozemstvu (uglavnom na engleskom jeziku). Sudjelovao je na većem broju međunarodnih konferencija s referatima koji su objavljeni u najpoznatijim svjetskim časopisima. Objavio je dosad najveći broj udžbenika iz moderne ekonomije na hrvatskom jeziku, te dobio više nagrada za znanstveni rad.
Udžbenik "Makroekonomija" prvi put objavljen 1977. doživio je dosad 14 izdanja. Udžbenik "Međunarodna ekonomija" doživio je šest izdanja. Udžbenik "Mikroekonomska analiza" doživio je pet izdanja. Osim ovih napisao je i udžbenike "Osnove input-output analize", "Uvod u teoriju vanjske trgovine", "Analitički aspekti društvenog računovodstva" i "Uvod u kvantitativne metode ekonomske analize".

Nema pronađenih proizvoda