Ivana Peruško i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Ivana Peruško

Ivana Peruško (Pula, 1979) diplomirala je hrvatski jezik i književnost te ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu 2011. godine obranila disertaciju pod nazivom Odnos pisca i vlasti u publicistici i feljtonistici Maksima Gor'koga i Mihaila Bulgakova (1917.-1924.). Od srpnja 2005. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za rusku književnost. U razdoblju od 2007–2008 radila je kao lektor hrvatskoga jezika na Moskovskom državnom sveučilištu M. V. Lomonosov (MGU) u Moskvi (Rusija). Tri puta je boravila u Rusiji na profesionalnom usavršavanju: na Moskovskom državnom sveučilištu M. V. Lomonosov (2008), na Državnom institutu ruskoga jezika A. S. Puškin (2009) te na Državnom sveučilištu u Irkutsku (2011). Dobitnica je nagrade Josip Badalić (2005)te međunarodnoga književnoga natječaja LAPIS HISTRIAE (2008).

Aktivni filteri

-62%
159,00 HRK 60,00 HRK
159,00 HRK 60,00 HRK
60,00 HRK 159,00 HRK
Gor’kij i Bulgakov između srpa i čekića