Toni Nikolić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 6

Toni Nikolić

Dr. sc. T. Nikolić objavio je ukupno 67 znanstvenih radova od čega je 20 + 2 radova citirano u Current Contents bazi podataka, 6 radova citiranih u SCI bazi podataka, 16 radova u SCOPUS bazi podataka, te 24 radova u ostalim časopisima ili drugim specijaliziranim publikacijama s međunarodnom recenzijom. Kumulativni IF CC radova je = 28,485 (min. 0,476, max 2,804), a broj CC radova s iznad prosječnim IF-om je 13 (uz medijan područja Plant Science = 1,372). H indeks je 5, a ukupan broj citata je 268. Pristupnik je prvi, glavni ili jedan od glavnih autora u 29 radova od toga u 7 CC radova, 11 radova koje navodi SCOPUS, te 11 radova u časopisima koje navode ostale baze. U razdoblju od posljednjeg izbora 2008. godine objavio je 10 CC- radova, 2 SCI rada i 5 SCOPUS radova. Na skupovima je sudjelovao sa 66 usmenih ili posterskih priopćenja, od čega je 31 na međunarodnim, a 35 na domaćim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem. Priopćenja s 5 skupova su nakon posljednjeg izbora u zvanje. Prvi je autor i izlagač u 18 priopćenja. Održao 14 pozvanih i plenarnih predavanja, od čega 10 na međunarodnim skupovima, te dodatnih 40 javnih predavanja od čega 4 u inozemnstvu.

Aktivni filteri

S etimološkim rječnikom

59,72 EUR
Raznolikost i evolucija biljnog svijeta
Raznolikost i evolucija biljnog svijeta
26,41 EUR

250 najčešćih vrsta Zagrebačke gore