Stanely Greenspan i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Stanely Greenspan

Stanley Greenspan (1. lipnja 1941. - 27. travnja 2010.) bio je klinički profesor psihijatrije, znanosti o ponašanju i pedijatriji na Medicinskom fakultetu Sveučilišta George Washington. Najpoznatiji je po razvoju utjecajnog pristupa za liječenje djece s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnih poteškoća. Bio je predsjednik Interdisciplinarnog vijeća za poremećaje u razvoju i učenju.

Nema pronađenih proizvoda