Milan Vukičević i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 3

Milan Vukičević

Dr. sc. Milan Vukičević rođen je 1949. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1972., magistrirao 1975. i doktorirao 1987. Radio je kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u Kemijskom kombinatu Chromos u Zagrebu, vlastitoj tvrtki Finhol d.o.o. za računovodstvo, investicijske projekte i knjigovodstveno-financijska vještačenja te Visokoj poslovnoj školi Libertas u Zagrebu. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova te knjige Financiranje malih poduzeća, RIF, Zagreb (2000.), Matematičko-statistički priručnik za poduzetnike, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb (2003., koautor mr. sc. Milan Papić) i Financije poduzeća, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb (2006.). Ovlašteni je sudski vještak za knjigovodstveno-financijske poslove. Kao profesor visoke škole predaje kolegije iz financija na Visokoj poslovnoj školi Libertas u Zagrebu i na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić” u Zaprešiću.

Aktivni filteri

25,08 EUR
21,60 EUR