Đurđica Šokota i njegova djela - Knjižara Ljevak

.