Drago Grdenić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Drago Grdenić

Drago Grdenić, redoviti profesor anorganske kemije u miru, rođen u Križevcima 31. kolovoza 1919.,  diplomirao kemiju god. 1942. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. God. 1942.- 45. borac antifašističkog  pokreta i član Prosvjetnog odjela ZAVNOH-a, god. 1945. profesor Više pedagoške škole u Splitu. God.  1946.- 48. na postdiplomskom studiju u Moskvi u Institutu organske kemije AN SSSR kod profesora A. N.  Nesmejanova i A. I. Kitajgorodskoga, gdje se specijalizirao iz rendgenske kristalografije istraživanjem  kristalne strukture alkilživinih halogenida. God 1950. prvi u nas primijenio metodu rendgenske difrakcije za određivanje kristalne i molekulske strukture, te s brojnim suradnicima osnovao zagrebačku školu strukturne kemije.   

Aktivni filteri

35,70 EUR