Milovan Tatarin i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Milovan Tatarin

Milovan Tatarin rođen je 9. prosinca 1965. u Osijeku. Studij hrvatskoga ili srpskog jezika i književnosti upisao je 1984. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (danas Filozofski fakultet), gdje je diplomirao 21. rujna 1989. Od 15. siječnja 1990. radi na osječkom Pedagoškom fakultetu, na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost, prvo kao znanstveni novak na projektima Corpus Strossmayeranum: prosvjetka, kulturna i umjetnička baština (1991–1995) i Corpus Strossmayeranum – Fontes (1998–2002), koje je vodio prof. dr. sc. Stanislav Marijanović, a od 2000. kao docent za predmet stara hrvatska književnost. Od 1. travnja 2002. u stalnom je radnom odnosu. Završio je poslijediplomski studij književnosti na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i 17. studenog 1993. stekao stupanj magistra znanosti, obranivši rad Crnorizac Hrabar i Nikola Modruški u obrani slavenskog jezika (mentor: prof. dr. sc Stanislav Marijanović). Doktorsku disertaciju Legenda o Mariji Egipćanki u staroj hrvatskoj književnosti (mentor: prof. dr. sc. Josip Bratulić) obranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 30. ožujka 1999. Danas na Filozofskom fakultetu u Osijeku u zvanju redovitoga profesora predaje kolegije iz stare hrvatske književnosti. Za znanstveni i stručni rad dobio je brojne nagrade i priznanja.

Nema pronađenih proizvoda