Vladimir Njegomir i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Vladimir Njegomir

Vladimir Njegomir diplomirao je, magistrirao i doktorirao iz oblasti upravljanja rizikom, osiguranja i reosiguranja. Nagrađen je kao najbolji student četvrte godine u generaciji na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Radio je kao ekonomski analitičar u softverskoj kompaniji sa sjedištem u Londonu, gdje je devet godina radio na poslovima analize financijske uslužne industrije, posebno sektora upravljanja rizicima, osiguranja i reosiguranja. Doktorirao je 2009. godine a 2010. je izabran za zvanje docenta na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.

Aktivni filteri

Tradicionalni i alternativni pristupi