Predrag Keros,Marko Pećina,Mirjana Ivančić-Košuta i njegova djela - Knjižara Ljevak

.