Josip Janković i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 3

Josip Janković

Prof. dr. sc. Josip Janković rođen je u Đakovu 30. studenoga 1943. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Đakovu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je psihologiju kao prvi i sociologiju kao drugi glavni predmet 1972. godine. Kliničkom psihologijom bavi se od 1974. do 1982 u Psihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači, gdje obavlja psihodijagnostiku pacijenata ovisnika o alkoholu i drugim psihoaktivnim sredstvima, neurozama, psihozama, psihoorganskim sindromom do različitih forenzičkih slučajeva gdje sudjeluje i u vještačenjima. Prof. dr. sc. Josip Janković do sada je objavio samostalno u koautorstvu ili u su-uredništvu 24 knjige i dva sveučilišna udžbenika iz područja socijalnog rada, savjetovanja, obiteljske terapije, prevencije, psihologije obitelji, ovisnosti i poremećaja u ponašanju.

Objavio je i 36 znanstvena rada, 34 stručna te 3 prethodna priopćenja. Od ukupnog broja objavljenih znanstvenih radova njih 18 je objavljeno u CC časopisima.

Pokrenuo je i uređivao znanstveno stručni časopis „Anali Studentskog Centra Sveučilišta u Zagrebu“.

Aktivni filteri

Street corner work s obiteljima