Ivan Zelić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Ivan Zelić

Ivan Zelić rođen 30. rujna 1942. u Postirama na otoku Braču. Osnovnu i srednju školu - gimnaziju završio u Zadru. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i stekao zanimanje akademski slikar - grafičar. Po završetku studija upisuje grafičku Specijalku kod prof. M. Detonija. Paralelno sa studijem Specijalki radi kao suradnik prof. dr. sc. Petra Guberine u Zavodu za rehabilitaciju djece oštećena sluha i govora u Zagrebu provodeći eksperimentalnu metodu "Dinamičko crtanje". 1971. zapošljava se kao nastavnik u zvanju predavača na Pedagoškoj akademiji u Zadru, a 1972. kao profesor visoke škole, te realizira kolegije: Metodika nastave likovne kulture, Grafika, Prostorno-plastično oblikovanje i Osnove estetske kulture. U zvanje docenta izabran 1980., u zvanje redovitog profesora na Filozofskom fakultetu u Zadru 1986., a u trajno zvanje redovitog profesora 1997. U nastavnom radu redovito obavlja mentorstvo za diplomske radove i član je povjerenstava za izbore u viša zvanja. Javno angažiran u likovno-pedagoškom radu organizacijom i stručnim postavljanjem dječjih i učeničkih izložbi, održavanjem predavanja iz područja Likovne kulture, objavljivanjem članaka i stručnih radova, izradom plakata, kataloga, oprema za knjige različitih žanrova, zaštitnih znakova, logotipova i drugih sadržaja vizualne komunikacije.

Aktivni filteri