Ivica Matičević i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 4

Ivica Matičević

Ivica Matičević, povjesničar hrvatske književnosti i književni kritičar, rođen je 12. III. 1966. u Slavonskom Brodu gdje je polazio osnovnu školu i gimnaziju. Studij komparativne književnosti i opće lingvistike završio je 1992. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1996. magistrirao a 2007. doktorirao s temama iz novije hrvatske književnosti. Od 1992. zaposlen je u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu; trenutno u zvanju višeg znanstvenog suradnika Od 1999. bio je zamjenik glavnoga urednika, a 2002-2008. glavni urednik «Vijenca», novina Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. Bio je izvršni urednik Biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti 2008-2009. Od 2011. predaje na poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture pri Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se proučavanjem hrvatske književnosti 19. i prve polovice 20. st. Sudjeluje na hrvatskim i međunarodnim znanstvenim skupovima, a eseje, rasprave i kritike objavljuje u znanstvenim zbornicima i stručnoj periodici. Od 2012. urednik je Male knjižnice DHK te urednik u nakladničkoj kući Ex libris, Zagreb. Suradnik je izdanja LZ Miroslav Krleža te redaktor Enciklopedije Matice hrvatske. Od 2014. član je Upravnog odbora DHK. Dobitnik je Nagrade HAZU za književnost za 2007., Nagrade Matice hrvatske za kritiku i esejistiku A. G. Matoš za 2007., Nagrade Julije Benešić za 2016. i Nagrade Zvane Črnja za 2016.

Aktivni filteri

23,00 EUR

Pogled u noviju hrvatsku prozu

29,20 EUR

Književnokritički ogledi o suvremenoj hrvatskoj prozi

45,13 EUR
U hrvatskoj književnosti 19. stoljeća
Grđa za povijest hrvatske književnosti