Cvijeta Pavlović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 3

Cvijeta Pavlović

Cvijeta Pavlović rođena je u Zagrebu 1970. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je komparativnu književnost i romanistiku (1994.) te bibliotekarstvo (1994.). Stipendistica Odsjeka za romanistiku, za izradu diplomskog rada koristi studijski boravak u Ženevi (veljača 1993.). Stipendistica Francuske ambasade u Zagrebu, boravi na dodiplomskom jezičnom usavršavanju u Aix-en-Provence (srpanj 1993.). Od 1995. g. zaposlena na Katedri za poredbeno proučavanje hrvatske književnosti Odsjeka za komparativnu književnost. Surađivala u Leksikonu hrvatskih pisaca, Leksikonu svjetskih pisaca, Leksikonu svjetske književnosti, Hrvatskoj općoj enciklopediji, Leksikonu Marina Držića, Hrvatskoj književnoj enciklopediji, Leksikonu književno-kulturnoga nazivlja i Leksikonu Antuna Gustava Matoša.

Aktivni filteri

19,90 EUR

U povodu 75. rođendana Pavla Pavličića

Zbornik radova

Nema dovoljno proizvoda na zalihi
20,57 EUR

Komparatističke studije o književnosti i kulturi XVIII. stoljeća

19,65 EUR