Milan Mesarić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Milan Mesarić

Mesarić, Milan, hrvatski ekonomist (Pitomača, 22. III. 1919 – Zagreb, 5. III. 2015). Diplomirao 1947. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1964. God. 1960–67. predavao na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu, a 1964–70. na Ekonomskom fakultetu, od 1965. u zvanju redovitoga profesora. Zamjenik direktora Ekonomskog instituta u Zagrebu (1965–70). Od 1971. stručnjak UN-a i direktor projekta za planiranje razvoja u Šri Lanki (1971–72), Sijera Leoneu (1972–77) i Libiji (1978). Bavi se planiranjem razvoja gospodarstva i ekonomikom zemalja u razvoju. Značajnija djela: Uvjeti i metode razvoja zemalja u razvoju(1965), Planiranje privrednog razvoja (1967), Uvod u analizu tehničkog napretka (1970), Civilizacija, danas i sutra (2004).

Nema pronađenih proizvoda