Esad Duraković i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Esad Duraković

Esad Duraković, (1948), filolog, orijentalist, arabist, prevodilac, književni kritičar, član ANU BiH, član Arapske akademije nauka u Damasku Siriji. Durakovićev rad usmjeren je na arapsku književnost o čemu je objavio niz knjiga i veći broj radova u različitim časopisima na bosanskom, arapskom i engleskom jeziku (Prilozi za orijentalnu filologiju, Život, Izraz, Kulture Istoka, Književna reč, Mostovi, Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini, al-Ma’rifa, Damask, al-‘Arabī, Odjek, Dijalog i dr.).
Esad Duraković član je P.E.N. Centra Bosne i Hercegovine i Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

Aktivni filteri