Arthur Schopenhauer i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 3

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788., Danzig – 1860., Frankfurt) bio je njemački filozof. Od 1820. radio je kao privatni docent na Sveučilištu u Berlinu, ali je ubrzo, zbog nesuglasica s Hegelom, prestao predavati. Od 1832. živio je u Frankfurtu, gdje je radio kao privatni učitelj. Kritički nastavljajući filozofiju klasičnoga njemačkog idealizma, izgradio je originalnu i jedinstvenu doktrinu koja uključuje epistemologiju, metafiziku, estetiku i etiku, a naziva se filozofijom pesimizma.

Prema Schopenhauerovoj filozofiji, čovjekov je život samo beskonačna patnja i niz poraza, stoga je ovaj svijet najgori od svih mogućih svjetova, a etički smisao može se naći jedino u samilosti i pomoći drugome. Značajnija djela su mu Svijet kao volja i predodžba, O vidu i bojama, O volji u prirodi, Parerga i paralipomena, Dva temeljna problema etike i Eristička dijalektika.

Aktivni filteri

10,00 EUR

Kako pobjeđivati u raspravama