Stručna literatura iz društvenih znanosti ǀ Knjižara Ljevak

.

Dostupnost
Dostupnost

Cijena

Cijena

Nakladnik
Nakladnik
Uvez
Uvez

Društvene znanosti

Stručna literatura iz svih područja društvenih znanosti dostupna vam je u našoj online knjižari. Potražite sve što vam treba da biste se educirali u području vaše struke. Ostanite stručni i u korak s novostima iz društvenih znanosti.

Aktivni filteri

-10%
129,00 HRK -10% 116,10 HRK
129,00 HRK -10% 116,10 HRK

S primjerima knjiženja; Knjiga I.

XII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje - 2021. godina

Jedna antropolgija modernih

156,00 HRK

Radio-Radio drama-Drama radija

198,00 HRK

Autorski pročišćeni tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama te stvarnim kazalom

116,10 HRK 129,00 HRK -10%

Zašto mladi trebaju čitati popularnoznanstvene tekstove, i to odmah?

VIII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

VIII. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

115,00 HRK

(Nar. nov., br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 – ispr., 101/17, 118/18, 126/19)

- redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

Nar. nov., br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19

75,00 HRK

(Nar. nov., br. 103/15, 98/19 i 47/20)

redakcijski pročišćeni tekst, pojmovno kazalo

80,00 HRK

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 – Odluka USRH, 73/17 i 131/20)

• redakcijski pročišćeni tekst • napomene uz pojedine odredbe • pojmovno kazalo

170,00 HRK
140,00 HRK

sa sudskom praksom

120,00 HRK

Zakon o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17)

- podzakonski akti, sudska praksa, mišljenja Porezne uprave, primjeri općih akata

210,00 HRK
120,00 HRK

Nemogućnost dijaloga

Psihoterapija u dostojanstvu

Osteologija, osteometrija i forenzična identifikacija

Pedagoška kretanja i promjene u sustavu ranog i predškolskog odgoja u Hrvatskoj