Kristina Potočki,Theodor Dürrigl i njegova djela - Knjižara Ljevak

.