Jole Bolić,Ljiljana Gašparec-Skočić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.