Tarik Kulenović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Tarik Kulenović

Tarik Kulenović rođen je 1969. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i maturirao u Klasičnoj gimnaziji 1987.godine. Na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. 1997. godine diplomirao je sociologiju. U okviru znanstvenog usavršavanja pristupnik je s radovima sudjelovao na više međunarodnih i hrvatskih znanstvenih skupova. Bio je voditelj znanstvenog seminara: “Muslimanski ratovi” i mogućnost primjene Huntingtonove teorije na ratove vođene u jugoistočnoj Europi u okviru ljetne konferencije SESSA. Sudionik je projekta Strategije nacionalne sigurnosti za Vladu Republike Hrvatske. 2008. – 2013. zaposlen na Institutu za antropologiju u Zagrebu. U svojim istraživanjima bavi se muslimanskim populacijama u Europi, antropologijom islama i muslimanskih društava. Član je Hrvatskog antropološkog društva.

Nema pronađenih proizvoda