Dubravka Oraić Tolić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Dubravka Oraić Tolić

Dubravka Oraić Tolić književna je teoretičarka, sveučilišna profesorica, pjesnikinja, esejistica i prevoditeljica. Rođena je u Slavonskome Brodu 1943. Filozofiju i ruski jezik s književnošću studirala je u Zagrebu (1962. – 1967.) i Beču (1967. – 1969.).  Magistrirala je temom Pejzaž u djelu A. G. Matoša,  a  doktorirala  tezom  Citatnost: Univerzalni tipovi i povijesni modeli. Od 1972. radi u Zavodu za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. redovita je profesorica teorije književnosti i kulture, najprije na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, a zatim na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.Predavala je kao gostujuća profesorica na sveučilištima u Münchenu (1992.) i Göttingenu (2007.). Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (Amsterdam, Bad Urach, Berlin, Bremen, Budimpešta, Heidelberg, Jena, Moskva, Pečuh, Sankt Peterburg, Rovereto, Tallinn, Veszprém). Uređivala je s Ivom Frangešom biblioteke Kritički portreti hrvatskih slavista i Enciklopedija hrvatske književnosti, a s Krešimirom Nemecom i Viktorom Žmegačem biblioteku L Zavoda za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uredila je niz zbornika te objavila preko sto znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima. Pokrenula je projekt i uredila dokumentarnu monogafiju na hrvatskome i engleskome jeziku Hrvatsko ratno pismo 1991/92//Croatian War Writing 1991/92. Osim znanstvenim radom bavi se pisanjem poezije i eseja te prevođenjem s ruskoga jezika (Petrograd Andreja Beloga, trilogija Valentina Kataeva Trava zaborava, poeme Velimira Hlebnikova Gul-mulina truba, Zangezi). Članica je uredništva časopisa Matice hrvatske Hrvatska revija. Za svoj rad nagrađena je s više nagrada: Vjesnikova nagrada za knjigu Muška moderna i ženska postmoderna: Rođenje virtualne kulture 2006., Povelja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2012. godinu, nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2012. za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području književnosti za knjigu Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Državna nagrada za znanost za životno djelo 2012. te nagrada „Josip i Ivan Kozarac“ za životno djelo 2016. Profesorica je emerita i redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Knjige:

1969. Oči bez domovine. Zagreb: Naprijed i Centar za kulturu Narodnoga sveučilišta grada Zagreba.

1980. Pejzaž u djelu A. G. Matoša. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.

1981. Urlik Amerike. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber.

1990. Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

1993. Palindromska apokalipsa. Zagreb: Durieux.

1995a. Književnost i sudbina. Zagreb: Meandar.

1995b. Das Zitat in Literatur und Kunst: Versuch einer Theorie. Aus dem Kroatischen übersetzt von Ulrich Dronske. Wien–Köln–Weimar: Böhlau Verlag.

1996a. Matoševa proza. U: Zoran Kravar i Dubravka Oraić Tolić, A. G. Matoš, Poezija/Proza. Zagreb: Školska knjiga. 1996b. Paradigme 20. stoljeća. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2000. Dvadeseto stoljeće u retrovizoru. Zagreb: Školska knjiga.

2005a. The American Scream. Palyndrome Apocalypse. Translated by Sibelan Forrester and William E. Yuill. Portland: Ooligan Press.

2005b. Muška moderna i ženska postmoderna: Rođenje virtualne kulture. Zagreb: Naklada Ljevak.

2008. Männliche Moderne und weibliche Postmoderne: Geburt der virtuellen Kultur. Aus dem Kroatischen übersetzt von Ulrich Dronske. Wien: Peter Lang.

2011. Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak.

2013a. Čitanja Matoša. Zagreb: Naklada Ljevak.

2013b. Hlebnikov i avangard. Perevod s horvatskogo: Natalija Vidmarović i Radomir Venturin. Moskva: Vest-Konzalting.

2014. Antun Gustav Matoš: Ein Klassiker der kroatischen Moderne. Aus dem Kroatischen übersetzt von Ulrich Dronske. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2016. Peto evanđelje: Sedam dana u Svetoj Zemlji. Zagreb: Naklada Ljevak.

Aktivni filteri

-10%
-58%
189,00 HRK -57,67% 80,00 HRK
189,00 HRK -57,67% 80,00 HRK
-10%
129,00 HRK -10% 116,10 HRK
129,00 HRK -10% 116,10 HRK
-10%
159,00 HRK 143,10 HRK
159,00 HRK 143,10 HRK
134,10 HRK 149,00 HRK -10%
80,00 HRK 189,00 HRK -57,67%
130,00 HRK

Centri i periferije — metropole i provincije u književnostima i kulturama Srednje Europe

116,10 HRK 129,00 HRK -10%
143,10 HRK 159,00 HRK
Sedam dana u Svetoj zemlji