Mirna Šitum,Iva Dediol i njegova djela - Knjižara Ljevak

.