Jadran Antolović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Jadran Antolović

Jadran Antolović rođen je 3. travnja 1956. godine u Zagrebu. Na Sveučilištvu u Rijeci 2005. doktorirao na temu "Spomenička renta u funkciji očuvanja zaštićene graditeljske baštine".
Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku magistrirao ekonomske znanosti na temi "Ekonomska valorizacija nepokretnih spomenika kulture".
1997/98 završio je jednogodišnji diplomatski studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske.
Na Pravnom fakultetu u Osijeku diplomira i stječe stručno zvanje diplomiranog pravnika.
Osnovno i srednje obrazovanje stječe u Osijeku. Objavio nekoliko knjiga i više stručnih radova. Redovni član Međunarodnog komiteta ICOMOS-a za pravna, administrativna i ekonomska pitanja, potpredsjednik Hrvatskog odbora ICOMOS-a i potpredsjednik Croatia Nostra.

Aktivni filteri

700,00 HRK
Komplet od dva sveska