Lidija Arambašić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Lidija Arambašić

Rođena je u Zagrebu 1957. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Puli. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1981. god. studij psihologije. Stupanj magistra znanosti iz psihologije stekla je 1985., a doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana zdravstvena i klinička psihologija stekla je 1994. godine. Od 1982. god. zaposlena je u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedra za zdravstvenu i kliničku psihologiju čija je predstojnica od 2001. Godine 1986. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog asistenta, 1995. u znanstveno zvanje višeg asistenta. U znanstveno-nastavna zvanja birana je kako slijedi: 1997. docentica., 2002. izvanredna profesorica, 2007. redovita profesorica i 2012. redovita profesorica u trajnom zvanju. U okviru preddiplomskog i diplomskog studija psihologije pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 1982./1983. god. naovamo nositeljica je kolegija u području traumatske psihologije, psihičkih kriza, psihološkog savjetovanja, osoba s invaliditetom. Sudjelovala je i u nastavi drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (npr. Medicinski fakultet, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu).

Aktivni filteri

462,00 HRK

Priča o zelenom kvadratu i žutom šesterokutu

Vodič kroz psihološke krizne intervencije u zajednici