Stjepan Heimer i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 1

Stjepan Heimer

Stjepan Heimer je redoviti profesor u trajnom zvanju fiziologije sporta i sportsko-rekreacijske medicine na Kineziološkom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu. Sudionik u brojnim znanstvenim istraživanjima iz područja kineziologije i fiziologije sporta, a posebno u istraživanjima o utjecaju sportsko-rekreacijskih aktivnosti na psihosomatski status i zdravlje odraslih. Potaknuo i vodio više znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta iz područja fiziologije sporta i javnog zdravstva. U zemlji i inozemstvu objavio više od 150 znanstvenih i stručnih radova. Stjepan je dio predavačkog tima Fitnes učilišta od 2012. godine

Aktivni filteri