Lejla Kažinić Kreho,Renata Sopek i njegova djela - Knjižara Ljevak

.