prevela Mirjana Vujanić,uredila Đurđica Šokota i njegova djela - Knjižara Ljevak

.