Gordana Slabinac i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Gordana Slabinac

Gordana Slabinac rođena je 1945. u Osijeku, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je komparativnu književnost i engleski jezik. Na Odsjeku za komparativnu književnost izabrana je 1971. za asistenticu. Magistrirala je i doktorirala obranivši radnje iz područja moderne književnosti. Potom je birana za docenticu, te izvanrednu profesoricu na Katedri za opću povijest književnosti. Surađuje u različitim znanstvenim i književnim časopisima, te prevodi s engleskog i njemačkog jezika. Vodila je izborne kolegije iz europske i hrvatske književne avangarde, poetike fantastične književnosti, semantike ironije i groteske, parodije kao intertekstualnog žanra, poetike realizma i modernizma, te postmodernizma. Surađivala je na različitim projektima odobrenim od Ministarstva znanosti i tehnologije (Tropi i figure, Tropi i figure u hrvatskoj književnosti, Zagrebački pojmovnik kulture XX. stoljeća, Komparativna povijest hrvatske književnosti).

Nema pronađenih proizvoda