Sandi Krstinić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

broj pronađenih proizvoda: 2

Sandi Krstinić

Mr. sc. Sandi Krstinić, dr. med. rođen je u Rijeci. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Rijeci 1995. završava poslijediplomski studij iz biomedicine pri istom fakultetu i 1997. stječe akademski naziv magistra medicinskih nauka. Tijekom studija postaje član kluba „4 plus" i zapošljava se u Domu zdravlja Opatija 1995. te nakon dvije godine odlazi u jednu od vodećih farmaceutskih kompanija gdje radi i danas na odjelu koji se bavi psihofarmacima, odnosno lijekovima sa učinkom na središnji nervni sustav. Njegovo uže područje interesa je neuronutricionizam, mlada znanstvena disciplina koje se bavi utjecajem prehrane na nastanak emocija.

Aktivni filteri

129,00 HRK
Prehrana prema emocijama