Zoran Tomić,Besim Spahić,Ivica Granić i njegova djela - Knjižara Ljevak

.