Ernst Peter Fischer i njegova djela - Knjižara Ljevak

.

Ernst Peter Fischer

Ernst Peter Fischer, rođen 1947, diplomirani je fizičar, promovirani biolog (kod Maxa Delbrücka u Pasadeni) i habilitirani povjesničar znanosti u Konstanzu. Za zasluge pri usmjeravanju prirodoslovnih spoznaja prema društvenom diskursu primio je više nagrada: Medalju Lorenz Oken (2002), Medalju Treviranaus i Kulturnu nagradu Eduard Rhein (2003).

Nema pronađenih proizvoda