Odabrao,preveo s ruskoga jezika (uz usporedbu s kabardinskim izvornikom) Ranko Matasović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.