Ines Brajac,Esma Halepović-Đečević,Marija Kaštelan,Darinka Periša,Larisa Prpić-Massari i njegova djela - Knjižara Ljevak

.