Karmen Boroša Kokić,Aleksandra Šmit i njegova djela - Knjižara Ljevak

.