Toma Gvozdanović,Zoran Ikica,Igor Kos,Nina Lipljin,Ljiljana Milijaš,Tamara Srnec,Ljiljana Zvonarek i njegova djela - Knjižara Ljevak

.