Blaženka Knežević,Mirjana Pejić Bach,Ivan Strugar i njegova djela - Knjižara Ljevak

.