Ljiljana Kovačević,Silvija Krnić,Gordana Pavlović,Zora Popović i njegova djela - Knjižara Ljevak

.