Đurđa Parlov,Maja Safret i njegova djela - Knjižara Ljevak

.